A természetben nincs félelem

A természetben nincs félelem

A természetben nincs félelem

Gyógyítsd meg a szíved 1. rész

A félelem sajnálatos módon része lett mindennapjainknak. Ebben a nehéz helyzetben olyan információkat kívánok megosztani Veled kedves Olvasóm, ami segítség. Nem antifélelem tablettákat árulok. Azonban aki képes az eddig tanult és berögződött ismeretanyagán változtatni – előbb gondolkodásmódján majd a változást a napi gyakorlatába illeszti- az az ember győzött. Győzött önmaga és a világ fölött!

Heal Summit Gyógyítsd meg a szíved – előadásai alapján írok (majd több cikket is)

Gregg Braden (szül: 1954.06.28.) elegye a természetbúvárnak, a látnoknak és a tudósnak, az ő előadása mentén:

Milyen kapcsolatban állunk testünkkel és a testen kívüli világgal? Ma már a kvantumfizika is bizonyítja, hogy kapcsolatban állunk egymással, a természettel és a világmindenséggel. A jégkorszakok után különböző civilizációk léteztek. Mit tanulhatunk meg tőlük? Pl. azt, hogy a természet kölcsönös segítség alapelvére épül és nem ismeri sem a versengést sem a versengés következményeit a konfliktust vagy a félelmet. Természetben nincs félelem. Tehát mi, akik ennek a természetnek vagyunk részei, bennünk sincs, félelem születésünkkor valamint minden szervünk úgy van felépítve, hogy meggyógyítsa saját sérüléseit. Gyógyulás feltételei: friss levegő, Napfény, tiszta víz, a testet támogató étkezési mód és döntő a gondolat, érzés, érzelem. A hála, köszönet, öröm és a nevetés olyan hormonválaszokat indít, a szervezetünkben melyek erősítik az immunrendszerünket, lehetőséget adnak arra, hogy fejlődjünk testileg, lelkileg.

Önszabályozó gyógyulás

Belülről, a saját belsőnkből képesek vagyunk a testünkre hatni. Ez az önszabályozó gyógyulás alapja ill. betegségeink előidézője. Az emberi test képes meggyógyulni, ehhez az ELME csodálatos ESZKÖZ, de hogy életünk is csodás legyen döntéseinkben – nem az elmét – a szívet kell választanunk..

A szív körülbelül százszor erősebb elektromosan, és körülbelül ötezerszer erősebb mágnesesen, mint az emberi agy. Ezért annyival nehezebb a gondolatainkkal olyan elektromos vagy mágneses teret létrehozni, ami befolyásolja a valóságunkat.(Ezért lehet hiába az ezer mantra.) Megmintázzuk az agyunkkal, hogy mit szeretnénk látni, mit szeretnénk megtapasztalni. És amint beillesztettük ezt a képet a helyére, érezhetjük a hálát és a megbecsülést azért, ami már megtörtént, és ez megadja az energiát ahhoz, amire gondolunk. Amikor érzünk valamit a szívünkben, valójában létrehozzuk azokat az elektromos és mágneses hullámokat, amik megváltoztatják a világunk atomjainak minőségét (Stark-hatás és a Zeeman-hatás).  Az érzés teremti meg a hullámokat, amik a térhez szólnak, az univerzumunk mátrixához. Az érzés teremt.

Része vagyunk a mindenségnek

Háromszáz évnyi tudomány arra kondicionált minket, hogy elhiggyük : el vagyunk választva a világtól, hogy egymástól független emberi lények vagyunk,hogy nagyon kevés befolyásunk van bármire, ami a világunkban történik, hogy az áldozatai vagyunk bárminek, amit az Élet az utunkba sodor, és hogy csak a legjobbat kell tennünk, amire képesek vagyunk, azután remélni a legjobbakat. Mindez most elkezdett változni a kvantumfizika, a tudomány és a spiritualitás nyelvén.

Testünk tükre annak, amit igaznak hiszünk magunkról, kapcsolatainkról és a világról. A világ hiedelmeink tükörképe, ill. hiedelmeink megvalósulása. Milyen világra vagyunk hangolva? Elértünk arra a pontra a történelemben, ahol felismerjük, hogy egy család vagyunk ezen a bolygón, és az együttműködésért gyűlünk össze. John Wheeler fizikus, Einstein egyik kollégája, részvételnek nevezte ezt. Azt mondta, hogy részt veszünk egy olyan valóság létrehozásában, amit mi választunk – legyen szó egyetlen ember testének biológiájáról, vagy a népek közötti békéről egy tágas földrajzi területen, most már tudjuk, hogy mindannyian részesei vagyunk ennek az alkotásnak, és közvetlenül az határozza meg életünket, jövőnket, hogy milyen szerepet játszunk, hogy hajlandóak vagyunk-e elfogadni a szerepünket a világmindenségben.

Úgy gondolom jelen összezártságunkban, rengeteg szabadidőnkkel lehetőséget kaptunk arra, hogy önmagunkban és családunkban megteremtsük egészségünket, békénket úgy hogy hálát adunk jelen helyzetünkért. Vizualizáljuk, amit kívánunk és annak megtörténtért is úgy hogy hálát adunk érezve azt a felszabadultságot és boldogságot ami már itt van és megkaptuk a kívánságunkat.

Rajtad áll a saját magad és az emberiség gyógyulása

Gondolkodásod változtatja hitedet amit erősíthet Gregg Braden előadása arról, hogy a gondolatainkkal, a szívünkben keltett érzelmekkel mennyire befolyásoljuk saját testünket és környezetünket. Akár rákbetegséget is pillanatok alatt meg lehet gyógyítani, amit egy kínai klinikán készült filmmel is bizonyít : you tube Rák gyógyítása három perc alatt.

Negatív tapasztalataink három okra vezethetők vissza: az elhagyástól való félelemre, az önbizalomhiányra, a bátortalanságra. Az igazi hited visszatükröződik a kapcsolatrendszeredben, amiket kiépítettél magadban és magad körül. Amit tapasztalsz, amit érzel, olyan emberré válsz.

Gregg Bradden így összegez: – Megvan minden erő benned, hogy változtatni tudj az életeden, már csak azt kell meghatároznod, hogy milyen irányba akarod megváltoztatni az életedet. – Azok a dolgok valósulnak meg, amelyekre tudatosan összpontosítasz. – Nem elég csak kimondani, hogy változtatni akarok, ahhoz tenned is kell. – Az isteni mátrix képes értelmezni az érzéseidet, ezért fogalmazd meg, amit érzel, és az – Univerzum megadja mindazt, amit szeretnél. – Nem minden érzés felel meg, az építő, pozitív érzelmeknek, amelyek létrehoznak valamit, nem szabad közük legyen az egódhoz, és az előítéletekhez. – Az életedben azzá kell válnod, amit te magad választasz. – A képzeleted minden fizikai korlátot képes felülmúlni, igaz hit és igaz érzés kell a megvalósuláshoz.

Az akupunktúra eredete és szellemi háttere – Bevezetés

Az akupunktúra eredete és szellemi háttere – Bevezetés

Akupunktúra eredete, az ősi tudás

Az akupunktúra eredete az ősi Kínába nyúlik vissza. Kína első, legrégebbinek tartott orvosi, gyógyászati műveinek gyűjteménye a  Huang Ti nej csing gyűjtemény:

  1. Szu ven (素問/) “Egyszerű kérdések”
  2. Lin su (靈樞) “Szellemi tengely”
  3. Taj szu (太素) “A nagy alap”
  4. Ming tang (明堂) “A fény csarnoka”

vagy Sárga Császár belső könyvei néven ismertek. Feltehetően mind a négy műnek létezett valamilyen Han-kori eredetije (i.e.206-i.sz.220), melyeket több-kevesebb mértékben a későbbi, Tang- (618–907) vagy Song-kori (960–1279) szerkesztők, átdolgoztak, kiegészítettek illetve az addigra elveszett részeket rekonstruálták. A könyvek szerint olyan racionális tényezők állnak a betegségek hátterében, mint az életmód, az étrend, az időjárás, a pszichés és mentális adottságok vagy az életkor. Könyvekből tao, mint világnézet valamint a jin és a jang, a csi vagy az öt elem ugyancsak megismerhető.

Mindezt annak igazolására citáltam ide kedves olvasó, hogy hihető legyen jóval több, mint kétezer éves, megkockáztatható, hogy akár négyezer éves gyógymód, amivel én is gyógyítok. Hogyan maradhatott fenn ennyi ideje olyan szinten, hogy még ma is hatásos? Szerintem, azért mert olyan elméleti alapokra épít, amelyek ma is megállnak: az ember a természet része, a természet energiája, a csí élteti : öt elemtan (lsd. később) rendje szerint. Az ember a természetes harmónia megtestesítője az Ég és a Föld két pólusa ill. jin és a jang két pólusa között. (lsd. később)

Szellemi háttér

A taoizmus, és a konfucianizmus szellemi égisze idején virágzott az akupunktúra.

A tao azt jelenti: „út, országút vagy ösvény”, tágabb értelemben jelenthet „módszert, elvet vagy hittételt” is. Tao szerint semmi értelme annak, hogy az ember bele akarjon avatkozni abba, amit a természet elindított.

Az ember a természet része.

Mindkettőre igaz: előbb vagy utóbb minden vissza fog térni a maga ellentétébe. Tehát bármilyen elviselhetetlen is egy helyzet, hamarosan jobb lesz és bármilyen kellemes is egy helyzet, hamarosan el fog múlni.

A taoista szemlélet szerint élet akkor keletkezik, ha az ellentétes jin és jang (női és férfi) erők egyesülnek. Az ólom (sötét vagy jin) és a higany (fényes vagy jang) összeolvasztásával az alkimisták utánozták a természeti folyamatot, és azt hitték, hogy az eredmény a halhatatlanságpirula lesz.

A tao követői kifejlesztettek jógaszerű gyakorlatokat, légzéstechnikákat, étkezési szabályokat és szexuális gyakorlatokat is, amelyekről úgy vélték, hogy megerősítik az emberek életerejét és meghosszabbítsák az életet. A taoizmus eltévedt mágikus és babonás szokásai miatt vesztette hitelét.

Konfucius helyre akarta állítani a békét és a társadalmi rendet, amely abban az időben a feudális uralkodók közötti állandó háborúskodás miatt teljesen szétzilálódott. Ennek érdekében azt tanította, hogy a császártól az egyszerű emberig mindenkinek meg kell tanulnia, hogy mi a neki szánt szerep a társadalomban, és annak megfelelően kell élnie. Bírálói azt tartották róla, hogy pártolja a szolgalelkűség eszméjét.

A konfucianizmus magát az emberi természetet tekinti a jó cselekedetre motiváló erőnek, a taoizmus pedig magát a természetet, ill. annak teremtőjét tekinti alapvetően jónak. Üldöztetések ellenére ma is mindenütt megtalálható a taoizmus és a konfucianizmus, ahol a hagyományos kínai kultúra tovább él.

Gondolatébresztő

Lao – ce egy ismert mondása:

Amikor az emberek elfelejtették, hogyan kell élniük, törvényeket hoztak a szeretetről és a becsületről.

Konfucius néhány gondolata:

Nem az a legnagyobb dicsőség, ha soha nem bukunk el, hanem ha valahányszor elbukunk, mindig talpra állunk.

 

Amit a felsőbbrendű ember keres, önmagában találja meg, amit a kis ember keres, másokban találja meg.

 

Hogy állandóan boldog lehess, folyton változnod kell.

 

A tigrist előbb gondolatban kell elejteni, a többi csak puszta formalitás.

A fenti elvek, gondolatok és szellemiség tehát az ami meghatározta az akupunktúra eredetét, kialakulását az ősi Kínában.

Következő cikkemben további érdekességeket olvashatnak az akupunktúráról.